Sołectwa

27 lutego 2018

Sołectwo BRZEZINY


RADA SOŁECKA WSI BRZEZINY
 
SOŁTYS
Paweł USS vel Wąsowicz    
tel.
Brzeziny
21-311 Komarówka Podlaska
ZASTĘPCA SOŁTYSA
Karolina Wons
  
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Rafał Grabiński
 2. Łobejko Artur
 3. Michał Uss vel Wąsowicz

Statut Sołectwa Brzeziny

 

Sołectwo BRZOZOWY KĄT


RADA SOŁECKA WSI BRZOZOWY KĄT
 
SOŁTYS
Józef Prokopiuk
  
tel.
Brzozowy Kąt
21-311 Komarówka Podlaska
  
ZASTĘPCA SOŁTYSA
Łukasz Korszeń
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Łukasz Korszeń
 2. Wiesław Orłowski
 3. Sławomir Rudnicki
 4. Krzysztof Sienkiewicz
 5. Andrzej Żelazowski 

Statut Sołectwa Brzozowy Kąt

 

Sołectwo DEREWICZNA


RADA SOŁECKA WSI DEREWICZNA
 
SOŁTYS
Ryszard Zając
  
tel.
Derewiczna
21-311 Komarówka Podlaska
  
 
ZASTĘPCA SOŁTYSA
Henryk Borowik
  
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Wiszniewski Józef
 2. Wiszniewski Zbigniew
 3. Wiszniewski Jerzy
 4. Weremczuk Tomasz
 5. Harasimiuk Zbigniew

Statut Sołectwa Derewiczna

 

Sołectwo KOLEMBRODY


RADA SOŁECKA WSI KOLEMBRODY
 
SOŁTYS
Mirosław Szymanek
  
tel.
Kolembrody
21-311 Komarówka Podlaska
  
  
ZASTĘPCA SOŁTYSA
Krzysztof  Łukaszuk
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Jacek Kossak
 2. Andrzej Romaniuk
 3. Mirosław Mróz
 4. Mirosław Zając
 5. Józef  Chomiuk

Statut Sołectwa Kolembrody

 

Sołectwo KOMARÓWKA PODLASKA


RADA SOŁECKA WSI KOMARÓWKA PODLASKA
 
SOŁTYS
Anna Korczyk
  
tel.
21-311 Komarówka Podlaska
  
  
ZASTĘPCA SOŁTYSA
 Bogdan  Wetoszka
  
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Sławomir Bartoś
 2. Jan Ciok
 3. Barbara Olszewska
 4. Marek Patkowski
 5. Mariusz Rudnicki

Statut Sołectwa Komarówka Podlaska

 

Sołectwo PRZEGALINY DUŻE


RADA SOŁECKA WSI PRZEGALINY DUŻE
 
SOŁTYS
Piotr Babicz
  
Przegaliny Duże
21-311 Komarówka Podlaska
  
  
ZASTĘPCA SOŁTYSA
Danuta Lewkowicz
  
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Wojciech Radczuk
 2. Iwona Jędrzejewska
 3. Małgorzata Mazur
 4. Zbigniew Zając
 5. Wojciech Gasiuk

Statut Sołectwa Przegaliny Duże

 

Sołectwo PRZEGALINY MAŁE


RADA SOŁECKA WSI PRZEGALINY MAŁE
 
SOŁTYS
Grzegorz Filipiuk
  
tel.
Przegaliny Małe
21-311 Komarówka Podlaska
  
  
ZASTĘPCA SOŁTYSA
 Andrzej Chomiuk
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Marek Łobacz
 2. Beata Grochoła
 3. Konrad Pieńko  

Statut Sołectwa Przegaliny Małe

 

Sołectwo WALINNA


RADA SOŁECKA WSI WALINNA
 
SOŁTYS
Grzegorz Barańczuk
  
tel.
Walinna
21-311 Komarówka Podlaska
  
  
ZASTĘPCA SOŁTYSA
Kamil Korszeń
  
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Andrzej Klimiuk
 2. Anna Hawryluk
 3. Agnieszka Olesiejuk
 4. Ewa Łobacz
 5. Marzena Niczyporuk

Statut Sołectwa Walinna

 

Sołectwo WISKI


RADA SOŁECKA WSI WISKI
 
SOŁTYS
Zbigniew Łukaszuk
tel.
Wiski
21-311 Komarówka Podlaska
  
ZASTĘPCA SOŁTYSA
Andrzej Oniszczuk
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Andrzej Bylicki
 2. Dariusz Łukaszuk
 3. Jerzy Oniszczuk
 4. Mariusz Ułasiuk
 5. Paweł Zając

Statut Sołectwa Wiski

 

Sołectwo WORONIEC


RADA SOŁECKA WSI WORONIEC
 
SOŁTYS
Zdzisław Romanowicz
  
tel.  083 355 48 96
Woroniec
21-311 Komarówka Podlaska
  
ZASTĘPCA SOŁTYSA
Jan Wetoszka
  
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Jacek Abramowicz
 2. Józef Kurel
 3. Słąwomir Kalinowski
 4. Janusz Korybski

Statut Sołectwa Woroniec

 

Sołectwo WÓLKA KOMAROWSKA


RADA SOŁECKA WSI WÓLKA KOMAROWSKA
 
SOŁTYS
Stanisław Orłowski
  
tel.  083 35 35 726
Wólka Komarowska
21-311 Komarówka Podlaska
  
  
ZASTĘPCA SOŁTYSA
Leszek Jaroszewski  
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Tadeusz Iwaszko
 2. Mirosław Szcześniak
 3. Jan Łobiński
 4. Wiesław Radczuk
 5. Jerzy Magier

Statut Sołectwa Wólka Komarowska

 

Sołectwo ŻELIZNA


RADA SOŁECKA WSI ŻELIZNA
 
SOŁTYS
Stanisław Golanko
  
tel.  083 35 39 726
Żelizna
21-311 Komarówka Podlaska
  
ZASTĘPCA SOŁTYSA
Jan Zdanowski
  
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Maria Jaszewska
 2. Aneta Król
 3. Wiesław Lewczuk
 4. Jerzy Szczęśniak
 5. Adam Tarasiuk

Statut Sołectwa Żelizna

 

Sołectwo ŻULINKI


RADA SOŁECKA WSI ŻULINKI
 
SOŁTYS
Krzysztof Wapa
  
tel.  083 35 35 368
Żulinki
21-311 Komarówka Podlaska
  
ZASTĘPCA SOŁTYSA
Marzena Butrym
  
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Krzysztof Kowalczyk
 2. Andrzej Wnuk
 3. Kamil Ładuniuk

Statut Sołectwa Żulinki