Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

21 lutego 2018

ul. Wojska Polskiego 13

21-311 Komarówka Podlaska
tel./fax  83  35 35 481
NIP 538-155-35-59
strona internetowa: http://komarowka.naszops.pl/
ePUAP: (/GOPSKomarowkaPodl/SkrytkaESP)
Czas pracy: Poniedziałek – Piątek  730-1530
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Agnieszka Zieniuk
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Główna księgowa
mgr Beata Maksymiuk-Chomiuk
Specjalista pracy socjalnej
Violetta Lewczuk
Rejon działania – Kolembrody, Walinna, Woroniec, Żulinki
Specjalista pracy socjalnej
Dorota Maksymiuk
Rejon działania – Brzeziny, Przegaliny Małe, Przegaliny Duże, Wólka Komarowska, Żelizna
Pracownik socjalny
Marzena Czeczko
Rejon działania – Derewiczna, Komarówka Podlaska, Brzozowy Kąt, Wiski
Asystent rodziny
Ewelina Rudnicka-Protaś
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Monika Furman

Opiekunka środowiskowa
Anna Guś

Uchwała Nr XXXVII/202/2010 z dnia 25 marca 2010

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Projekt systemowy „UMIESZ WIĘCEJ MOŻESZ WIĘCEJ”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„Moda na seniora – klub seniora w Komarówce Podlaskiej”

współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

 

Jednostka Podległa

Warsztat Terapii Zajęciowej

Kolembrody 60
21-311 Kolembrody
tel. 83  35 39 120
e-mail:   warsztatkolembrody@wp.pl
Czas pracy: Poniedziałek – Piątek  7:30-15:30
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
Piotr Kalinowski

Wpisy

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej przystąpił do udziału...

4 kwietnia 2024

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej przystąpił do udziału...

24 maja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych.

Warunki współpracy: 1. Zatrudnienie na umowę zlecenie. Zakres przewidzianych zadań:...

4 października 2021

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej bierze udział w...

26 maja 2021

„Moda na seniora – utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej”

Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny w Komarówce Podlaskiej jest realizatorem  projektu...

28 lutego 2020

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!