Elektroniczna Skrzynka Podawcza

21 lutego 2018

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Urzędu Gminy Komarówka Podlaska

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (/ingd00d52i/SkrytkaESP)

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne
Link z paska adresu przeglądarki – po zlokalizowaniu wniosku.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30) do Sekretariatu pokoju nr  10 przy ul. Krótka 7 w  Komarówce Podlaskiej na następujących nośnikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1.  Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2.  Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  •  XLS
  • CSV
  •  TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.