Planowanie Przestrzenne

WNIOSEK do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarówka Podlaska – Etap II

WNIOSEK do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarówka...

27 września 2021

Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarówka Podlaska

Uchwała nr XVII/135/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 27...

9 listopada 2020

Uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komarówka Podlaska

Uchwała nr XVI/129/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 15...

9 listopada 2020

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Komarówka Podlaska ( etap I )

Tekst zmiany mpzp [pobierz] Załącznik graficzny do mpzp [pobierz] Tekst...

11 sierpnia 2020

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarówka Podlaska

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarówka Podlaska...

19 kwietnia 2017

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOMARÓWKA PODLASKA

OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO...

5 lipca 2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Komarówka Podlaska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Komarówka Podlaska

Obwieszczenie Wójta Gminy Komarówka Podlaska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu...

7 października 2014

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad projektem Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany studium...

27 września 2012

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!