Przedszkole Samorządowe

26 lutego 2018
ul. Waleriana Batki 20
21-311 Komarówka Podlaska
tel./fax 83 35 35 037
NIP 538-165-32-55 REGON 000966760
e-mail: przedszkolekomarowka@wp.pl
strona internetowa:  www.przedszkolekomarowka.pl
Dyrektor Przedszkola Samorządowego mgr Małgorzata Babicz

StatutPrzedszkola


 

ZASADY ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA:

Przedszkole Samorządowe w Komarówce Podlaskiej jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Komarówka Podlaska.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty
Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 5 lat (100 miejsc).
Dzieci przyjmowane są według ustalonych zasad rekrutacji.
Liczba oddziałów – 3 grupy: I 3- latki; II 4- latki i III -5 latki.

Zatrudnione w przedszkolu nauczycielki posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi, są to:

 • mgr Małgorzata Babicz
 • mgr Anna Harasimiuk,
 • mgr Marlena Lubczuk,
 • mgr Anna Rakowska,
 • mgr Małgorzata Petkowicz

Praca z dziećmi przebiega według ustalonego rozkładu dnia w godzinach od 7:00-16:00

Program przedszkola:
Nasze przedszkole otwarte jest na potrzeby dzieci i rodziców promujące aktywną pracę z dzieckiem w formie zabaw.
Praca wychowawczo-dydaktyczna z dziećmi oparta jest na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz na podstawie aktualnego programu wybranego z zestawu programów „Nasze Przedszkole” dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Rozwój dzieci wspierany jest twórczymi metodami pracy, które pobudzają do wspólnego, wartościowego przeżywania, angażują umysł, dają możliwość bliższego poznawania się, pobudzają dziecko do działania i dają wiele radości.
Zabawa daje możliwość zaspokajania różnych potrzeb, w tym szczególnie potrzeby kontaktu z drugim człowiekiem.
Zabawa może pomóc dziecku w zmianie negatywnych zachowań, w aktywności, w wypowiadaniu swoich odczuć, poszanowania innych, pomoże dostrzec wartości, zdolności, umiejętności i wiedzę u siebie i u innych.

Celem pracy z dziećmi jest między innym kształtowanie takich postaw jak:

 • aktywność twórcza w działaniu i myśleniu,
 • ciekawość świata,
 • swobodne wyrażanie swoich myśli,
 • pewność siebie, odwaga,
 • współdziałanie z grupą w pracy i w zabawie,
 • poczucie własnej wartości i ocena własnych możliwości i zachowań wobec innych

Dzieciom dajemy możliwość obcowania z kulturą i sztuką poprzez organizowanie wycieczek i zapraszanie do placówki objazdowych teatrów dla dzieci. Oferujemy zajęcia dodatkowe: język angielski, religię, logopedię, rytmikę oraz zajęcia taneczne.
Organizujemy w przedszkolu uroczystości: dzień przedszkolaka, babci i dziadka, dzień rodziny, mikołajki, bale karnawałowe.
Na spotkania dzieci wraz z nauczycielami przygotowują bogate programy artystyczne.

Wpisy

Zapisy do Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej

Przedszkole posiada 48 wolnych miejsc  dla dzieci nowo zgłaszanych w...

27 lutego 2024

Zebranie z rodzicami w przedszkolu

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców  na zebranie inaugurujące nowy rok szkolny...

18 sierpnia 2023

Zapisy do Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej

Przedszkole posiada 48 wolnych miejsc  dla dzieci nowo zgłaszanych w...

28 lutego 2023

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KOMARÓWCE PODLASKIEJ

Przedszkole posiada 65 wolnych miejsc  dla dzieci nowo zgłaszanych w...

24 lutego 2022

Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej

Przedszkole Samorządowe w Komarówce Podlaskiej  ogłasza  postępowanie uzupełniające  zapisów dzieci na...

10 maja 2021

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2021/2022

Przedszkole Samorządowe w Komarówce Podlaskiej  ogłasza ZAPISY dzieci na nowy rok...

26 lutego 2021

Zawiadomienie o wyborze oferty-dodatkowe warsztaty

W ramach realizacji projektu pn. „DOBRY START”-zwiększenie udziału dzieci w wieku...

15 grudnia 2020

Zaproszenie do składnia ofert na realizację warsztatów- dodatkowe

W ramach realizacji projektu pn. „DOBRY START”-zwiększenie udziału dzieci w wieku...

7 grudnia 2020

Zawiadomienie o wyborze oferty

W ramach realizacji projektu pn. „DOBRY START”-zwiększenie udziału dzieci w wieku...

24 września 2020

Zaproszenie do składnia ofert na realizację warsztatów.

W ramach realizacji projektu pn. „DOBRY START”-zwiększenie udziału dzieci w wieku...

17 września 2020

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!