Sołectwa

27 lutego 2018

Sołectwo BRZEZINY


RADA SOŁECKA WSI BRZEZINY
 
SOŁTYS
Paweł Uss vel Wąsowicz    
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Janusz Chomiuk
 2. Krzysztof Filipiuk
 3. Artur Łobejko

Statut Sołectwa Brzeziny

 

Sołectwo BRZOZOWY KĄT


RADA SOŁECKA WSI BRZOZOWY KĄT
 
SOŁTYS
Jolanta Abramczuk
 
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Sławomir Olszewski
 2. Sławomir Rudnicki
 3. Błażej Żukowski

Statut Sołectwa Brzozowy Kąt

 

Sołectwo DEREWICZNA


RADA SOŁECKA WSI DEREWICZNA
 
SOŁTYS
Marek Borowik
 
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Zbigniew Harasimiuk
 2. Pruszczak Jacek
 3. Wiszniewski Jerzy
 4. Wiszniewski Józef
 5. Wiszniewska Renata

Statut Sołectwa Derewiczna

 

Sołectwo KOLEMBRODY


RADA SOŁECKA WSI KOLEMBRODY
 
SOŁTYS
Mirosław Szymanek
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Grzegorz Hajbos
 2. Jacek Kossak
 3. Mirosław Mróz
 4. Krzysztof Łukaszuk
 5. Mirosław Zając

Statut Sołectwa Kolembrody

 

Sołectwo KOMARÓWKA PODLASKA


RADA SOŁECKA WSI KOMARÓWKA PODLASKA
 
SOŁTYS
Tomasz Klimiuk
  
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Anna Butrym
 2. Jakub Lisiecki
 3. Barbara Olszewska
 4. Sławomir Ilczuk
 5. Bogdan Wetoszka

Statut Sołectwa Komarówka Podlaska

 

Sołectwo PRZEGALINY DUŻE


RADA SOŁECKA WSI PRZEGALINY DUŻE
 
SOŁTYS
Wojciech Radczuk
  
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Dawid Filipiuk
 2. Tomasz Zienkiewicz
 3. Edyta Bielińska
 4. Radosław Kulawczuk
 5. Zbigniew Jędrzejewski

Statut Sołectwa Przegaliny Duże

 

Sołectwo PRZEGALINY MAŁE


RADA SOŁECKA WSI PRZEGALINY MAŁE
 
SOŁTYS
Jarosław Kubaczuk
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Jacek Meksuła
 2. Zenon Adamczuk
 3. Marek Szczygieł

Statut Sołectwa Przegaliny Małe

 

Sołectwo WALINNA


RADA SOŁECKA WSI WALINNA
 
SOŁTYS
Sławomir Milaniuk
  
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Krzysztof Milaniuk
 2. Mariusz Korszeń
 3. Elżbieta Łobacz

Statut Sołectwa Walinna

 

Sołectwo WISKI


RADA SOŁECKA WSI WISKI
 
SOŁTYS
Zbigniew Łukaszuk
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Paweł Dymowski
 2. Dariusz Łukaszuk
 3. Grzegorz Oleksiuk
 4. Paweł Radczuk

Statut Sołectwa Wiski

 

Sołectwo WORONIEC


RADA SOŁECKA WSI WORONIEC
 
SOŁTYS
Jan Wetoszka
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Jacek Abramowicz
 2. Józef Kurel
 3. Słąwomir Kalinowski
 4. Janusz Korybski

Statut Sołectwa Woroniec

 

Sołectwo WÓLKA KOMAROWSKA


RADA SOŁECKA WSI WÓLKA KOMAROWSKA
 
SOŁTYS
Stanisław Orłowski
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Jakub Magier
 2. Paweł Orłowski
 3. Krzysztof Sałuch
 4. Michał Warchulski
 5. Ryszard Wysocki

Statut Sołectwa Wólka Komarowska

 

Sołectwo ŻELIZNA


RADA SOŁECKA WSI ŻELIZNA
 
SOŁTYS
Stanisław Golanko
  
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Anna Pawluczuk
 2. Jerzy Szczęśniak
 3. Violetta Lewczuk
 4. Jan Zdanowski
 5. Antoni Zieliński

Statut Sołectwa Żelizna

 

Sołectwo ŻULINKI


RADA SOŁECKA WSI ŻULINKI
 
SOŁTYS
Krzysztof Wapa
  
CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ
 1. Marzena Butrym
 2. Kamil Ładuniuk
 3. Janina Siedlecka

Statut Sołectwa Żulinki