Mapy

25 stycznia 2018
 Mapa Gminy Komarówka Podlaska w skali 1:25  000
Obraz na stronie komarowka_podlaska.png

Powiększ

Komarówka Podlaska na tle innych gmin województwa lubelskiego (źródło Wikipedia)
Obraz na stronie lubelskie.gif

Powiększ

Komarówka Podlaska na tle innych gmin województwa lubelskiego
Pobierz fragment mapy szczególnej woj. lubelskiego K. Pertuesa 1736 r. (roz. 618 kB)
Pobierz fragment tzw. mapy Kwatermistrzostwa Generalnego z l. 20-tych XIX w. (roz. 963 kB)
Pobierz fragment austriackeij mapy wojskowej z 1915 r. (roz. 894 kB)
Pobierz fragment mapy tzw. mapy WIG-owskiej z l. 30-tych XX w. (roz. 947 kB)
Obraz na stronie przegaliny.jpg

Powiększ

Plan założenia Przegalin wykonany w 1878 r.
Obraz na stronie kom.jpg

Powiększ

Mapa gminy Komarówka Podlaska i okolic
Mapa Gminy Komarówka Podlaska
Mapa gminy Komarówka Podlaska na tle Powiatu Radzyńskiego