Władze Gminy

20 listopada 2018

Wójt Gminy Ireneusz Stanisław Demianiuk tel. +48 83 353-50-04

Sekretarz Gminy Elżbieta Zienkiewicz tel. +48 83 353-50-04

Skarbnik Gminy Małgorzata Patkowska tel. +48 83 353-50-04

Przewodniczący Rady Gminy Joanna Krupska tel. +48 83 353-50-04

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Tomasz Weremczuk

PRZYJMOWANIE OBYWATELI W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW:

W sprawie skarg i wniosków Urząd przyjmuje obywateli w każdy dzień roboczy w godzinach pracy Urzędu Gminy,

a w każdy piątek osoba upoważniona przez Wójta Gminy w godzinach 7:15 do 15:30.