System Gospodarowania Odpadami

25 stycznia 2018

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

 Zakład Usług Komunalnych

Ul. Krótka 7

21-311 Komarówka Podlaska

Tel. (83)353 50 04

Świadczy usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamba). Telefon do operatora wozu asenizacyjnego (szambowozu)

728 104 177

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Komarówka Podlaska w 2020 roku

ODPADY SEGREGOWANE

        TWORZYWA SZTUCZNE, METAL,OPAKOWANIA  WIELOMATERIAŁOWE, MAKULATURA,  SZKŁO
POZOSTAŁE ODPADY Z SEGREGACJI

7 LUTY

8 LUTY

3 KWIECIEŃ

8 MAJ

4 KWIECIEŃ

9 MAJ

5 CZERWIEC

3 LIPIEC

6 CZERWIEC

4 LIPIEC

7 SIERPIEŃ

8 SIERPIEŃ

2 PAŹDZIERNIK

3 PAŹDZIERNIK

4 GRUDZIEŃ

5 GRUDZIEŃ

gabaryty, opony i elektronika zbierane przy nieruchomości w dniach 6 maja i 30 października 2020 r. 

Terminy opłat za odpady komunalne w Urzędzie Gminy (pok. nr 7) lub na numer konta  BS Radzyń Podl./o Komarówka Podlaska

04 8046 1070 2003 0450 1859 0011

20   LUTY

23 KWIETNIA

21 CZERWCA

20 SIERPNIA

21 PAŹDZIERNIKA

20 GRUDNIA

OPŁATY  ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (miesięcznie):

14 złotych od osoby

Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady
komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 42,00 złotych miesięcznie od każdej osoby
zamieszkującej nieruchomość.

STAWKA ZA POJEMNIK:

120 litrów – 25 zł

240 litrów – 50 zł

1 100 litrów – 250 zł

7 000 litrów – 500 zł

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOMARÓWCE PODLASKIEJ

ul. Lubelska (za oczyszczalnią ścieków)

czynny w każdy piątek od godziny 8:00 do 10:00 i od 15:00 do 17:00

Mieszkańcy w ramach opłaty, którą uiszczają za odpady komunalne, mogą przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), odpady komunalne segregowane, w określonych regulaminem PSZOK ilościach- bezpłatnie.

Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

DEKLARACJA_ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 2020-04-01

ULOTKA w formie PDF – POBIERZ