System Gospodarowania Odpadami

25 stycznia 2018

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

 Zakład Usług Komunalnych

Ul. Krótka 7

21-311 Komarówka Podlaska

Tel. (83)353 50 04

Świadczy usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamba). Telefon do operatora wozu asenizacyjnego (szambowozu)

728 104 177

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Komarówka Podlaska w 2019 roku

ODPADY SEGREGOWANE

ODPADY OPAKOWANIOWE SUCHE

ODPADY ZE SZKŁA OPAKOWANIOWEGO

ODPADY NIESEGREGOWANE

ORAZ POZOSTAŁE ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE

1 LUTY

2 LUTY

5 KWIECIEŃ

10 MAJ

6 KWIECIEŃ

11 MAJ

7 CZERWIEC

5 LIPIEC

8 CZERWIEC

6 LIPIEC

2 SIERPIEŃ

3 SIERPIEŃ

4 PAŹDZIERNIK

5 PAŹDZIERNIK

6 GRUDZIEŃ

7 GRUDZIEŃ

gabaryty, opony i elektronika zbierane przy nieruchomości w dniach 30 maja i 30 października 2019 r. 

Terminy opłat za odpady komunalne w Urzędzie Gminy (pok. nr 2) lub na numer konta  BS Radzyń Podl./o Komarówka Podlaska

04 8046 1070 2003 0450 1859 0011

20   LUTY

23 KWIETNIA

21 CZERWCA

20 SIERPNIA

21 PAŹDZIERNIKA

20 GRUDNIA

OPŁATY OD GOSPODARSTW, KTÓRE ZADEKLARUJĄ SEGREGACJĘ ODPADÓW (miesięcznie):

1 OSOBA – 6 zł

2 OSOBY – 11 zł

3 – 4 OSOBY – 16 zł

5 i więcej OSÓB – 22 zł

OPŁATY OD GOSPODARSTW, KTÓRE NIE ZADEKLARUJĄ SEGREGACJI ODPADÓW(miesięcznie):

1 OSOBA – 12 zł

2 OSOBY – 22 zł

3 – 4 OSOBY – 30 zł

5 i więcej OSÓB – 40 zł

 

STAWKA ZA POJEMNIK:

a) odpady nieselektywne                      b) odpady selektywne

120 litrów – 24 zł                                              120 litrów – 12 zł

240 litrów – 48 zł                                              240 litrów – 24 zł

1 100 litrów – 200 zł                                         1 100 litrów – 110 zł

2 500 litrów – 400 zł                                         2 500 – 220 zł

7 000 litrów – 700 zł                                         7 000 litrów – 350 zł

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOMARÓWCE PODLASKIEJ

ul. Lubelska (za oczyszczalnią ścieków)

czynny w każdy piątek od godziny 8:00 do 10:00 i od 15:00 do 17:00

Mieszkańcy w ramach opłaty, którą uiszczają za odpady komunalne, mogą przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), odpady komunalne segregowane, w określonych regulaminem PSZOK ilościach- bezpłatnie.

Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od 2019-09-01

ULOTKA w formie PDF – POBIERZ