Władze Gminy

27 lutego 2018

Sekretarz Gminy Elżbieta Zienkiewicz tel. +48 83 353-50-04

Skarbnik Gminy Małgorzata Patkowska tel. +48 83 353-50-04

Przewodniczący Rady Gminy Joanna Krupska tel. +48 83 353-50-04

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marian Jackun