Zabytki

25 stycznia 2018
Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Kolembrodach – pounicki, drewniany, dwuwieżowy, orientowany, wzniesiony na końcu XVII wieku z zabytkową dzwonnicą przebudowaną w końcu XIX wieku słynącego z cudownego wizerunku NMP.

 - kolembrody_01.jpg

 - kolembrody_02.jpg

 - 1228848931.jpg

 - mbk.jpg


Koścół parafii Przegaliny Duże pw. Opieki NMP, zbudowany z drewna w 1829 r. przebudowany w 1919 r, obok drewniana dzwonnica z II poł. XIX wieku z polichromią wnętrz i zabytkowymi fertronami oraz babtysterium a takżę tkanym wizerunkiem Matki Bożej Włoskiej Szkoły XIX wieku.

 - przegaliny_03.jpg

 - przegaliny_04.jpg

 - przegaliny_08.jpg


Pałac w Przegalinach Dużych, murowany w XIX wieku. Spalony w 1943 r. i odbudowany w 1959 r. w otoczeniu parku wg szkoły maniery francusko – angielskiej końca XIX wieku (obecnie siedziba szkoły).

 - obraz_036.jpg

Kościół Parafialny Najświętszego Serca Pana Jezusa w Komarówce Podlaskiej. Konsekrowany w końcu 1911 roku, murowany bazylikowy z frontonem diagonalnym, jednowieżowy, nieorientowany z transeptem łącznie z plebanią, organistówką oraz domem parafialnym.

 - kosciol_komarwka.jpg


Kapliczka drewniana z 1877 roku w Walinnie.

 - walinna_1.jpg


Pałac w Żeliźnie z drugiej połowy XIX wieu w otoczeniu parku typu angielskiego

 - zalizna.jpg