susza wyrządziła szkody? możesz to zgłosić

21 czerwca 2018

DRODZY MIESZKAŃCY!

W związku ze stwierdzeniem przez IUNG Puławy suszy rolniczej na terenie całej Polski w tym również w woj. Lubelskim, Wójt Gminy Komarówka Podlaska informuje o możliwości zgłaszania do tut. Urzędu oświadczeń dotyczących wystąpienia strat w Państwa uprawach spowodowanych suszą wraz z oświadczeniami o przetwarzaniu danych osobowych. Wnioski pobrać można w Urzędzie Gminy Komarówka Podlaska w pokoju nr 4 oraz poniżej:

 

Oświadczenie

Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie

Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie budynki

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!