Środki z Funduszu Sprawiedliwości dla strażaków z Gminy Komarówka Podlaska

18 października 2018

 

Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Środki z Funduszu Sprawiedliwości dla strażaków z Gminy Komarówka Podlaska

W dniu 18 października 2018 r. o godzinie 12:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Komarówce Podlaskiej odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratowniczego zakupionego w ramach otrzymanej dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Komarówka Podlaska – Ireneusz Demianiuk w asyście przedstawiciela Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim – st. kpt. Ryszarda Chwalczuka. W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli: dh Marek Mitoński –  Prezes OSP  w Komarówce Podlaskiej, dh Przemysław Klimiuk – członek OSP w Komarówce Podlaskiej , dr Janusz Wołodko – Sekretarz OSP Komarówka Podlaska, dh Zbigniew Zienkiewicz – Skarbnik OSP w Przegalinach Dużych, dh Włodzimierz Filipiuk  –  Naczelnik OSP w Przegalinach Dużych oraz Małgorzata Patkowska – Skarbnik Gminy Komarówka Podlaska.

Nowy sprzęt przekazano jednostkom OSP Komarówka Podlaska i Przegaliny Duże, włączonym w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła  33 931,31 zł, na zakup którego Gmina Komarówka Podlaska otrzymała dofinansowanie w wysokości 99% czyli 33 592,00 zł, zapewniając wkład własny gminy w wysokości 1% tj. 339,31 zł.

W ramach otrzymanych środków zrealizowano zadanie pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Komarówka Podlaska” poprzez zakup dla jednostki :

  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Komarówce Podlaskiej : defibrylatora automatycznego, zestawu węży hydraulicznych o długości 10 m., oraz parawanu do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków.
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Przegalinach Dużych: defibrylatora automatycznego oraz nożyc do ciecia pedałów.

 

Zgodnie  w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Komarówka Podlaska realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .

 

Doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt techniczny i medyczny umożliwi skuteczne prowadzenie działań ratowniczych w zakresie udzielenie pierwszej, szybkiej i profesjonalnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!