Nowe rachunki bankowe

28 stycznia 2019

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim O/Komarówka Podlaska

Nr rachunku głównego: 80 8046 1070 2003 0450 1859 0001

Nr rachunku do wpłat z funduszu alimentacyjnego: 26 8046 1070 2003 0450 1859 0003

Nr rachunku do wpłat podatków, zobowiązań pieniężnych, podatku od środków transportowych, czynszów, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za zezwolenie za alkohol: 31 8046 1070 2003 0450 1859 0010

Nr rachunku do wpłat za odpady komunalne: 04 8046 1070 2003 0450 1859 0011

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!