Konkurs plastyczny w KRUS

18 lutego 2019

Wzorem lat ubiegłych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Lublinie Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim informuje o ogłoszeniu przez Prezesa KRUS IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: ”BEZPIECZNIE  NA  WSI  –  MASZYNA PRACUJE A DZIECKO OBSERWUJE”.

Konkurs przeznaczony dla uczniów z wiejskich szkół podstawowych ma na celu promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.  W bieżącym roku szczególny nacisk położony jest na zapobieganie wypadkom dzieci związanych z pracą maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie, podczas zabawy i pracy rolniczej oraz z czynnościami niebezpiecznymi, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat w procesie produkcji rolniczej.

Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:

I grupa – klasy   0 – III szkoły podstawowej,

II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawow

W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą o rozpropagowanie konkursu wśród wszystkich  szkół i zachęcenie ich do udziału w konkursie.

Po trzy najlepsze prace plastyczne w formacie A3, w każdej grupie wiekowej należy przesłać na adres:

 

Placówka Terenowa KRUS w Radzyniu Podlaskim

Chomiczewskiego 6

21-300 Radzyń Podlaski

„Konkurs”

 

Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa dnia  20 marca  2019 r.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz załączniki zostały przesłane do Urzędów Gmin pocztą elektroniczną, oraz są dostępne na stronie internetowej KRUS.

Formularz zgłoszeniowy, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku powinny być na trwale przymocowane do pracy plastycznej.

2019 – Formularz zgłoszeniowy – zal nr 2

2019 – Lista Oddziałów – zal nr 1

2019 – regulamin

2019 – Zgoda RODO – zal nr 3

2019 – Zgoda RODO wykorzystanie wizerunku – zal nr 4

zał 2 Formularz zgłoszeniowy

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!