Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną.

18 lutego 2021

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną.

Organizatorem konkursu jest p. Beata Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 lutego 2021 roku i trwa do 28 marca 2021 roku. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez właściwe starostwa powiatowe (z terenu województwa lubelskiego) prac konkursowych do dnia 9 marca 2021 r. wraz

z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi, pocztą lub osobiście do siedziby WOK.

Uroczyste rozstrzygnięcie odbędzie się 28 marca 2021 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Materiały są także dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej: wok.lublin.pl

Prace można składać w Gminnym Centrum Kultury w Komarówce Podlaskiej do dnia 3 marca 2021r. do godz. 18:00.

Zapraszamy!

List pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Beaty Mazurek i pana Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego

Regulamin konkursu

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!