Gmina otrzymała dofinansowanie na budowę wodociągu

3 czerwca 2022

Gmina Komarówka Podlaska pozyskała środki finansowe pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) na budowę wodociągu, w Gminie Komarówka Podlaska.

Uzyskano wsparcie finansowe w kwocie 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zakresu inwestycji wskazanej we wniosku zgodnie z uchwała Nr 102 Rady Ministrów w Sprawie Wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP. z 2020 r., poz. 662)

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami  w m. Przegaliny Duże i Brzeziny, gm. Komarówka Podlaska. Inwestycja przyczyni się do podniesienia poziomu życia mieszkańców gminy oraz wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczych obszarów wiejskich. Dzięki inwestycji zapewniony zostanie  dostęp do  jakościowo dobrej wody pitnej.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!