Zapraszamy na spotkanie w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Komarówka Podlaska do 2030 r.

20 czerwca 2023

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu 24 maja 2023 r. Rada Gminy Komarówka Podlaska podjęła uchwałę nr XXXIX/297/2023 ws. przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Komarówka Podlaska do 2030 r. W związku z tym, zapraszamy wszystkich mieszkańców (w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji obejmującego część m. Komarówka Podlaska, m. Kolembrody, m. Żelizna) na otwarte spotkanie rewitalizacyjne. W trakcie spotkania przedstawiona zostanie cześć założeń dokumentu, tj. wizja obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misja, cele rewitalizacji. Odbędą się warsztaty projekcyjne – w zakresie planowanych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych.
Spotkanie odbędzie się dnia 22.06.2023 r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Komarówce Podlaskiej
Po spotkaniu zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w spacerze badawczym:
1) godz. 11:30 – Komarówka Podlaska – rozpoczęcie spaceru spod Urzędu Gminy Komarówka Podlaska
2) godz. 12:00 – Kolembrody – rozpoczęcie spaceru spod Kościoła NMP w Kolembrodach
3) godz. 12:30 – Żelizna – rozpoczęcie spaceru spod budynku OSP w Żeliźnie
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do aktywnego włączenia się w prace nad
opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Komarówka Podlaska.

Wójt Gminy Komarówka Podlaska
/-/
Ireneusz Stanisław Demianiuk
/dokument podpisany elektronicznie/

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!