Trwa nabór do nowego Programu Mikro Granty

10 lipca 2023

Uwaga stowarzyszenia sportowe działające na terenie Gminy Komarówka Podlaska! Rozpoczął się nabór do nowego Programu Mikro Granty. Pierwsza tura składania wniosków zakończy się 14 lipca br. Nowa inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki ma na celu wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży.

Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel wynosi 30 mln zł. Maksymalne wsparcie przewidziane na wydarzenie to 20 tys. zł, przy czym jedna organizacja może zyskać dotacje na nie więcej niż 5 zadań. To oznacza, że do końca listopada 2023 r. odbędzie się około 1500 wydarzeń w całej Polsce wspartych finansowaniem w ramach Mikro Grantów.

Główne cele programu to:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
  • wsparcie instytucjonalne działalności organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  • inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  • stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zainteresowane kluby sportowe zapraszamy na stronę: https://www.mikrograntysportowe.pl/

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!