Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Przegalinach Dużych.

29 listopada 2023

 

Miło nam poinformować, iż dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie  Ochotnicza Straż Pożarna w Przegalinach Dużych  w ramach zadania „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Przegalinach Dużych” zakupiła 5 szt. ubrań  specjalnych i 4 szt. hełmów strażackich.

Dzięki realizacji zadania podniesiono gotowość bojową jednostki, czego rezultatem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz samych strażaków w czasie działań ratowniczych.

Za okazane wsparcie składamy serdeczne podziękowania.

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!