Gmina Komarówka Podlaska  uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Skuteczna edukacja języka angielskiego w Szkole Podstawowej

16 kwietnia 2024

Gmina Komarówka Podlaska  uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Skuteczna edukacja języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Komarówce Podlaskiej”.

W ramach projektu uczniowie klas 1 – 8 Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Komarówce Podlaskiej w roku szkolnym 2024/2025 oraz roku szkolnym 2025/2026 zostaną objęci dodatkowymi zajęciami z języka angielskiego.

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Komarówce Podlaskie i w efekcie uzyskanie lepszych wyników z egzaminu ósmoklasisty oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z zakresu języka angielskiego w okresie do 30.06.2026 roku.

 

Wartość projektu: 264 773,69 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 225 057,63 zł

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!