Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje

4 stycznia 2019

komunikat został zamieszczony na stronie internetowej ARiMR
(http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html)

Rozporządzenie określa:

– sposób prowadzenia księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz;

– wzór księgi rejestracji bydła, świń, owiec i kóz prowadzonej w
formie papierowej;

– zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji świń.

Księga rejestracji jest prowadzona przez posiadacza zwierzęcia odrębnie dla
każdego stada i poszczególnych gatunków zwierząt w formie książkowej lub
elektronicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem, jeżeli posiadacz zwierzęcia uzyskał dostęp do
Portalu IRZplus
i dokonuje za jego pośrednictwem zgłoszeń zdarzeń wynikających z przepisów
ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt jest zwolniony z prowadzenia księgi rejestracji. W takim przypadku
uważa się, że księga rejestracji prowadzona jest w formie elektronicznej.

Posiadacz zwierzęcia prowadzący księgę rejestracji bydła, świń, owiec lub
kóz w formie papierowej, jest obowiązany przechowywać księgę rejestracji
przez okres 3 lat od dnia uzyskania dostępu do Portalu IRZplus i rozpoczęcia
dokonywania wyłącznie za jego pośrednictwem zgłoszeń zdarzeń.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!