Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – ogłoszenie

18 kwietnia 2019
W tym roku rolnicy drugi raz składają wnioski o dopłaty bezpośrednie i
obszarowe za pomocą aplikacji eWniosekPlus.  W aplikacji wprowadzono szereg
ułatwień i podpowiedzi, przez co stała się ona bardziej przyjazna dla
użytkowników.
Po doświadczeniach kampanii 2018 i sugestiach ze strony beneficjentów w
aplikacji wprowadzono szereg ułatwień, dzięki którym stała się ona bardziej
intuicyjna. Wśród udogodnień jest m.in.: rozszerzenie informacji
prezentowanych w tabeli z działkami referencyjnymi, dodano również tabelę z
podsumowaniem powierzchni zgłoszonych do danej płatności w zakładce
„podsumowanie”. Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, że podczas wypełniania
wniosków pojawiają się komunikaty sygnalizujące błędy.
Warto pamiętać, że w razie jakichkolwiek wątpliwości rolnicy mogą zgłaszać
się po pomoc w wypełnianiu wniosków czy w sprawach związanych z obsługą
techniczną aplikacji do Biura Powiatowego ARiMR w Radzyniu Podlaskim.
Szczegółowe informacje o aplikacji eWniosekPlus wraz z filmami
instruktażowymi znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce
„eWniosekPlus”.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała
e-wnioski o przyznanie płatności za rok 2019 do 15 maja.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!