ANKIETA – Analiza popytu na usługi związane z realizacją projektu planowanego do złożenia w ramach konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19

18 listopada 2019

Gmina Komarówka Podlaska przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne). Celem przedmiotowego projektu będzie efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego Gminy Komarówka Podlaska w celu osiągnięcia korzyści społecznych i gospodarczych w wymiarze lokalnym, a także regionalnym. W związku z powyższym chcielibyśmy włączyć Państwa w etap planowania przedsięwzięcia. Prosimy więc o wypełnienie anonimowej ankiety dzięki czemu będziemy mogli  uzyskać szczegółowe informacje w zakresie preferowanych przez Państwa usług kulturalnych.

Ankieta będzie dostępna w dniach 18-29 listopada 2019 r.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjV-Mg0bpZjfrAQZQbLLWoE51-wxlM8SpjSWuo0zM8zHtaQg/viewform

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!