„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

24 maja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komarówce Podlaskiej przystąpił do udziału w resortowym Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Termin realizacji programu od 01.02.2022 r. do 31.12.2022 r. Udział w programie osób jest nieodpłatny. Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługi asystenta wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu Solidarnościowego, tj. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechnienia usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Liczba uczestników Programu to 8 mieszkańców Gminy Komarówka Podlaska, w tym:

  • 2 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • 3 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Zakres wsparcia asystenta obejmuje działania takie jak:

– wyjście, powrót lub dojazdy w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

– zakupy, załatwianie spraw urzędowych;

– nawiązanie kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

– korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

plakat_ASYTENT-2-1

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!