Bezpłatne szkolenia tematyczne dla obywateli Ukrainy w języku ukraińskim

18 grudnia 2023

Uprzejmie informuję, że w ramach realizowanego projektu pn. „Przyjazny i bezpieczny urząd III”, współfinansowanego przez Fundusz Azylu, Migracji i Integracji zaplanowane zostały specjalistyczne szkolenia tematyczne skierowane do obywateli państw trzecich, w szczególności obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym u naszego wschodniego sąsiada.

W związku z powyższym zostało zaplanowane przeprowadzenie szkoleń w następujących obszarach tematycznych:

  1. zatrudnienie cudzoziemca na terytorium RP – problematyka zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy i pracę;
  2. aktywne poszukiwanie pracy na terytorium RP w połączeniu z targami pracy;
  3. podjęcie/kontynuacja studiów na terytorium RP;
  4. edukacja szkolna na terytorium RP z uwzględnieniem procedur nostryfikacyjnych dyplomów zagranicznych uczelni;
  5. prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP.

Podstawową formą szkoleń będą wykłady lub prezentacje multimedialne. Zajęcia będą się odbywały w pomieszczeniach użytkowanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki,  a dodatkowo będzie możliwość uczestnictwa w szkoleniach w trybie on-line za pośrednictwem aplikacji TEAMS. Prowadzone będą przez specjalistów posiadających doświadczenie w pracy w obrębie ww. płaszczyzn szkoleniowych w języku ukraińskim.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:  https://cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl/szkolenia 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ:

Zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP

Lublin – 22 grudnia 2023r. godz 9.00-13.30/ godz. 14.00-18.30Prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP

Lublin – 21 grudnia 2023r. godz. 9.00-11.00/ godz. 11.30-13.30

Aktywne poszukiwanie pracy na terytorium RP w połączeniu z targami pracy

Lublin – 21 grudnia 2023r. godz. 14.00-16.00/ godz.16.30-18.30

Podjęcie/kontynuacja studiów na terytorium RP

Lublin – 20 grudnia 2023r. godz. 9.00-11.00/ godz. 11.30-13.30

Edukacja szkolna na terytorium RP z uwzględnieniem procedur  nostryfikacyjnych dyplomów zagranicznych uczelni

Lublin – 20 grudnia 2023r. godz.14.00-16.00/ godz.16.30-18.30

FAMI III – formularz zgłoszeniowy

– szkolenia ulotka A5 PL

ulotka A5 UA-1

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!