Broszura informacyjna nt. Polski w zakresie obejmowania ochroną czasową wysiedleńców z terytorium Ukrainy.

13 lipca 2022

W załączeniu przekazujemy broszurę informacyjną nt. Polski w zakresie obejmowania ochroną czasową wysiedleńców z terytorium Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju opracowaną przez Agencję UE ds. Azylu ( European Union Agency for Asylum) oraz MSWiA w porozumieniu z pozostałymi właściwymi merytorycznie resortami. Aktualnie dostępna jest wersja angielska, należy się jednak spodziewać wersji ukraińsko- oraz rosyjskojęzycznej.

Broszura informacyjna

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!