„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska”

14 lipca 2023

Gmina Komarówka Podlaska informuje o realizacji projektu pn.

„Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska”

Zadanie  jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Promesa dofinansowania inwestycji

z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Programu Inwestycji Strategicznych

Nr Edycja2/2021/3153/PolskiLad

Dofinansowanie: 8 914 162,54 zł

Całkowita wartość zadania: 9 383 328,99 zł

W ramach zadania zostanie zrealizowany następujący zakres:

1) budowa i modernizacja 14,73 kilometra dróg wraz z niezbędną infrastrukturą; w tym:

− drogi gminnej nr 115816L (ul. Glinki) w miejscowości Komarówka Podlaska o długości 0,431km

− drogi gminnej nr 101797L w miejscowości Wólka Komarowska o długości 0,886km

− drogi gminnej nr 101794L w miejscowości Żelizna o długości 1,231km

− drogi gminnej nr 101791L w miejscowości Żelizna o długości 1,1km

– drogi gminnej nr 101789L w miejscowości Żelizna o długości 1,057km

− drogi gminnej nr 101789L w miejscowości Przegaliny Duże II o długości 0,734km

− drogi gminnej nr 101784L w miejscowości Walinna o długości 0,283 km

− drogi gminnej nr 101784L Walinna- „Walinna Sachalin”- Kolembrody w m. Walinna o długości 1,536km

− drogi gminnej nr 101784L Walinna- „Walinna Sachalin”- Kolembrody w m. Kolembrody o długości 0,570km

− drogi gminnej nr 101783L Walinna – Kreczki – Brzozowy Kąt o długości 1,41km

− drogi gminnej nr 101782L Komarówka Podlaska- Wiski o długości 1,138km

− drogi gminnej nr 101782L w miejscowości Woroniec- Brzozowy Kąt o długości 2,4km

− drogi gminnej nr 101781L w miejscowości Komarówka Podlaska o długości 0,99km

− drogi wewnętrznej (ul. Polna) w miejscowości Komarówka Podlaska o długości 0,77km

− drogi wewnętrznej w miejscowości Kolembrody o długości 0,2km

2) obsługa geodezyjna inwestycji;

3) pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!