“Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żulinki i Przegaliny Duże wraz z modernizacją ujęcia wody w Komarówce Podlaskiej”

24 czerwca 2019

Całkowita wartość projektu wynosi 2 109 185,52 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 191 846,60 zł

Informujemy, że realizacja projektu “Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żulinki i Przegaliny Duże wraz z modernizacją ujęcia wody w Komarówce Podlaskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów, Działania 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Wykonano 9,3 km odcinka sieci wodociągowej w miejscowościach Żulinki i Przegaliny Duże. Obecnie są wykonywane przyłącza do posesji mieszkańców.

Kilka zdjęć z placu budowy:

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!