Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przegaliny Duże i Żulinki wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej – gmina Komarówka Podlaska- umowa podpisana

5 marca 2021

 

 

 

 

W dniu 26.02.2021 r. w Lublinie pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą w Komarówce Podlaskiej została podpisana umowa na dofinansowanie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020,  pn. ,, Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przegaliny Duże i Żulinki wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej – gmina Komarówka Podlaska”.

Zgodnie z umową o przyznanie pomocy pozyskano dofinansowanie w kwocie 1 092 042 zł,

całkowity koszt operacji wyniesie 2 113 438,81 zł.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!