„Budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelizna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody w Komarówce Podlaskiej”

14 lipca 2023

Gmina Komarówka Podlaska informuje o realizacji projektu pn.

„Budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelizna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody w Komarówce Podlaskiej”

Zadanie  jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych

Nr 01/2021/7204/PolskiLad

Dofinansowanie: 7 124 436,81 zł

Całkowita wartość zadania: 9 796 950,00 zł

W ramach zadania zostanie zrealizowany następujący zakres:

1) budowa sieci wodociągowej o długości 28,79 km;

2) budowa przyłączy wodociągowych w ilości 360 szt., 10,8 km;

3) modernizacja stacji ujęcia wody w Komarówce Podlaskiej;

4) opracowanie dokumentacji technicznej;

5) obsługę geodezyjną inwestycji;

6) pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!