„Cyfrowa Gmina”

12 września 2023

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Komarówka Podlaska realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” POPC.05.01.00-00-0001/21/21-00 w ramach, którego zakupiono sprzęt komputerowy oraz zmodernizowano sieć strukturalną w budynku Urzędu Gminy Komarówka Podlaska, a także przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa. Projekt ten jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W wyniku realizacji powyższego projektu Gmina Komarówka Podlaska pozyskała 16 sztuk nowych komputerów ALL-in One, serwer, switch, urządzenie UTM i UPS również  rozbudowano i zmodernizowano  sieć  strukturalną w budynku Urzędu Gminy.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!