Dane liczbowe dot. stanu wdrożenia Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Komarówka Podlaska ze stanem na dzień 30.06.2023 r.

4 lipca 2023
  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 96
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 77
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 53
  • Kwota wypłaconych dotacji – 1 258 120,79

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!