Dodatek osłonowy – zapraszamy do składania wniosków

23 stycznia 2024

Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej informuje, że do 30 kwietnia 2024 roku  można składać wnioski o przyznanie prawa do dodatku osłonowego, które mają zniwelować skutki inflacji i podwyżek cen energii.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 roku pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym –2100 zł na osobę
 • wieloosobowym –1500 zł na osobę

Dodatek osłonowy w 2024 r wynosi:

 • 228, 80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 343, 20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 486, 20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 657, 80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego  jest:  kocioł  na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi przysługuje tzw. podwyższony dodatek osłonowy, warunkiem jest zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przepisy przewidują następujące kwoty podwyższonego dodatku osłonowego:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 607, 75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 822, 25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

 1. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
 1. tradycyjnie (papierowo) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

W załączeniu wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w 2024 roku:

Wniosek do pobrania

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!