Dodatek osłonowy!

5 stycznia 2022
Szanowny mieszkańcu informujemy, że wnioski o dodatek osłonowy można składać w Urzędzie Gminy w Komarówce Podlaskiej (pok. nr 10) w formie papierowej lub elektronicznie od 10 stycznia 2022 roku. Osoby, które złożą wniosek w terminie do 31 stycznia 2022 r. otrzymają wypłatę w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Osoby, które złożą wniosek od 01 lutego do 31 października 2022 r. otrzymają wypłatę jednorazowo w wys. 100% dodatku tj. do 2 grudnia 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
– Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
– Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
– Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
– Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!