Doradztwo klimatyczne – dyżury

17 czerwca 2024

Uprzejmie informuję, że w ramach realizowanego projektu: „Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego” w czasie dyżurów w Państwa Gminie pełnionych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, realizujących zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, będą udzielane jednocześnie indywidualne konsultacje w mobilnym punkcie doradztwa klimatycznego.
Doradcy klimatyczni Aleksandra Końko i Wojciech Wawak będą udzielać zainteresowanym mieszkańcom gminy konsultacji i poradnictwa w zakresie neutralności klimatycznej.

Doradztwo klimatyczne dyżury

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!