Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego

17 czerwca 2024

Uprzejmie informuję, że Powiat Radzyński realizuje projekt: „Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego” w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Podstawowym zadaniem projektu jest budowa świadomości społecznej w zakresie neutralności klimatycznej.
W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

  • organizacja punktu doradztwa klimatycznego i udzielanie indywidualnych konsultacji;
  • prowadzenie kampanii informacyjnych i programów edukacyjnych propagujących nowe wzorce postępowania w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej:
  •  organizacja konferencji informacyjno — edukacyjnej
  • organizacja w każdej gminie dwóch szkoleń dla mieszkańców; – organizacja konkursów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  • organizacja punktów mobilnych edukacji i doradztwa.

Celem powyższych czynności jest wsparcie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego, racjonalnego korzystania z zasobów środowiskowych, ochrony i przeciwdziałania skutkom występujących zmian klimatycznych, GOZ, efektywności energetycznej i wykorzystaniu energii z odnawialnych
źródeł.

Doradztwo klimatyczne – informacja

 

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!