„DOSTĘPNA GMINA KOMARÓWKA PODLASKA”

6 października 2022

Gmina Komarówka Podlaska będzie realizatorem projektu mającego na celu poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez gminę Komarówka Podlaska dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zarząd PFRON przyznał Gminie Komarówka Podlaska grant w wysokości 100 000,00 zł w ramach naboru „Dostępny samorząd-granty” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Wnioskowana kwota grantu: 100 000,00 zł

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!