DRODZY MIESZKAŃCY! 15 PAŹDZIERNIKA IDZIEMY WSZYSCY NA WYBORY! ZAWALCZMY O NAGRODY!

11 października 2023
Gmina, która zanotuje najwyższą frekwencję w wyborach parlamentarnych, dostanie pieniądze na odnowienie remizy OSP. I to nie koniec finansowych bonusów, które mają zachęcić Polaków do głosowania w wyborach parlamentarnych.
– Ogłoszone zostały trzy konkursy. Pierwszy konkurs – który był już wcześniej „Bitwa o remizy”. Ta gmina, która będzie miała najwyższą frekwencję otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 mln zł na remont remizy lub innego budynku użyteczności publicznej – przypomina wojewoda lubelski Lech Sprawka (kandydat PiS na senatora).
Nagrodę otrzyma jedna gmina z każdego powiatu, ale jest także zastrzeżenie. Musi to być samorząd liczący do 20 tys. mieszkańców i nie może być miastem na prawach powiatu. W ramach nagrody możliwa będzie termomodernizacja budynku, wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne, instalacja OZE, remont i doposażenie w niezbędny sprzęt. Dotacje zostaną wypłacone już w 2024 roku, a pieniądze będą pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nagrodą w jednym z konkursów są pieniądze na remont remizy OSP
Na tym nie koniec, bo taka gmina otrzyma także pieniądze. – Gmina na terenie danego powiatu, która będzie miała najwyższą frekwencję otrzyma 1 mln zł na budżet obywatelski. Mieszkańcy zdecydują na co przeznaczą te pieniądze, nie ma tu ograniczeń, jeśli chodzi o rodzaj inwestycji – dodaje wojewoda.
Trzeci konkurs także dotyczy gmin do 20 tys. mieszkańców. Ale w tym przypadku nie będzie jednego zwycięzcy, bo na nagrody mogą liczyć te samorządy, w których frekwencja przekroczy 60 procent. One otrzymają dwie nagrody po 250 tys. zł. – Jedna jest przeznaczona dla działań kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych, natomiast druga dla lokalnego klubu sportowego – wyjaśnia Lech Sprawka.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!