,,Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska” – umowa podpisana .

30 września 2020
W dniu 22 września 2020r. Wójt Gminy Ireneusz Demianiuk oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Patkowska podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska”  w ramach Osi Priorytetowej 7 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 -Dziedzictwo kulturowe i naturalne – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Planowany termin zakończenia projektu do 30.11.2021r.
Wartość całkowita projektu wynosi 1 396 547,08 zł
Projekt zakłada kompleksowy remont zabytkowego budynku byłej organistówki w Komarówce Podlaskiej będącej własnością  Parafii celem utworzenia w niej izby pamięci z elementami interaktywnej ekspozycji oraz remont budynku Gminnego Centrum Kultury w Komarówce Podlaskiej.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!