ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONA PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ IM. BOHATERÓW LOTNICTWA POLSKIEGO W KOMARÓWCE PODLASKIEJ

30 kwietnia 2021

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

Szanowni Rodzice/Drodzy Uczniowie –  od tego roku szkolnego rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny  2021/22 odbywać się będzie  drogą elektroniczną. Oto ważne informacje niezbędne do realizacji wyżej wymienionego celu.

  1. WAŻNE STRONY INTERNETOWE

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

https://www.gov.pl/web/edukacja HYPERLINK „https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol”-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

  1. Ważne daty:
L. p. Data rozpoczęcia Data zakończenia Wydarzenie
1. Od 16.04.2021r. Publikacja ofert edukacyjnych na stronie internetowej https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html
2. 30.04.2021 r. Przekazanie kandydatom loginu i hasła niezbędnego do zalogowania się w systemie.

 

3. Od 17.05.2021r. Do 21.06.2021 r. do godziny 15:00 Wybór preferencji przez kandydatów. Kandydat dokonuje wyboru 3 szkół (I, II, III wyboru). Szkoła I wyboru jest traktowana jako najbardziej preferowana przez kandydata.
4. Od 14.06.2021r. Do 24.06.2021 r. do godziny 15:00 Dostarczanie do systemu danych o ocenach końcoworocznych i innych osiągnięciach uwzględnionych w procesie naboru. Wprowadzenia danych dokonuje szkoła podstawowa.
5. Od 25.06.2021r. 14.07.2021 r. do godziny 15:00 Dostarczenie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw)do szkół I wyboru.

Dostarczenie dokumentów potwierdzających wyniki egzaminu szkoły podstawowej (wyniki egzaminu ósmoklasisty).

6. 22.07.2021 r. Publikacja list zakwalifikowanych kandydatów.
7. Od 23.07.2021r. od godziny 8:00 Do 30.07.2021 r. do godziny 16:00 Potwierdzenie woli przyjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu szkoły podstawowej.
8. 02.08.2021 r. do godziny 14:00 Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

W razie pytań i wątpliwości proszę o:

– kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły pod numerem 83 3535021

– wiadomość e-mail j.hryć@spkomarowka.pl

– wiadomość w dzienniku elektronicznym.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!