Fundacja Biedronki rozpoczyna rekrutację do III edycji programu ,,Danie Wspólnych Chwil” dla Kół Gospodyń Wiejskich

6 lutego 2024

Przygotowaliśmy 1100 miejsc dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Danie Wspólnych Chwil to program, którego celem jest przeciwdziałanie samotności seniorów
poprzez zaproszenie ich do wspólnego stołu. Do udziału zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich, których zadaniem jest organizowanie cyklicznych spotkań dla osób starszych. Fundacja Biedronki finansuje zakup produktów potrzebnych do przygotowania posiłków.
Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronie: www.daniewspolnychchwil.pl

Najważniejsze informacje o programie
• Zadaniem KGW jest organizacja spotkania dla samotnych osób starszych z lokalnej społeczności, po których przesyłają krótkie sprawozdania do Fundacji
• Fundacja Biedronki przekazuje na organizację spotkań bon o wartości 8,000 zł do wykorzystania w sieci sklepów Biedronka
• Edycja trwa od marca do grudnia 2024 – w tym czasie KGW zobowiązane są do organizacji min. 6 cyklicznych spotkań dla seniorów (spotkań nie można łączyć z innymi inicjatywami
np. gminnymi festynami)
• Fundacja organizuje dla KGW dodatkowe aktywności: konkursy, spotkania online z dietetykiem, materiały i gadżety na spotkania.
Kryteria formalne:
Do programu zapraszamy KGW:
• które zostały założone przed 31.07.2023,
• o celach statutowych zbieżnych z celami programu.
• Pozostałe kryteria zostały ujęte w Regulaminie Programu.
Jak się zgłosić?
Wnioski rekrutacyjne przyjmujemy online: www.kgw.daniewspolnychchwil.pl/zgloszenie
Uwaga! W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa niż liczba dostępnych miejsc – o przyjęciu
do programu decyduje m.in. kolejność poprawnych zgłoszeń.
Zachęcamy, by nie zwlekać do ostatniej chwili z przesłaniem formularza.

Kontakt do biura Programu „Danie Wspólnych Chwil”
www.daniewspolnychchwil.pl
• Adres email: daniewspolnychchwil@fundacjabiedronki.pl
• Telefon: 533 336 880 (pn. – pt. w godz. 9:00-17:00)

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!