100 lecie urodzin Pani Seweryny Kozak

12 sierpnia 2017


W miniony weekend swoje setne urodziny świętowała mieszkanka naszej Gminy Pani Seweryna Kozak.

Uroczystość jubileuszowa to nie tylko święto rodzinne, ale również ważne wydarzenie w historii Gminy Komarówka Podlaska.

Ten wyjątkowy dzień, jubilatka spędziła w gronie rodziny i licznie przybyłych gości. Oprócz rodziny w spotkaniu wzięły udział delegacje władz samorządowych Gminy Komarówka Podlaska.Wójt Gminy Komarówka Podlaska Pan Ireneusz Demianiuk, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Dorota Maksymiuk-Mitońska, Kierownik GOPS Pani Krystyna Wetoszka oraz przedstawiciele KRUS złożyli gratulacje oraz życzyli dalszych, długich lat życia spędzonych w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Listy gratulacyjne z okazji setnych urodzin przesłała także Premier Pani Beata Szydło.

Setna rocznica urodzin stała się także doskonałą okazją do wspomnień najważniejszych wydarzeń w życiu jubilatki. Pani Seweryna Kozak urodziła się 11 sierpnia 1917 r. w Derewicznie. Tam mieszkała całe swoje życie. Zajmowała się domem i prowadziła gospodarstwo rolne. W 1943 roku wyszła za mąż za Pana Franciszka Kozaka, a rok później przyszedł na świat ich pierwszy syn.
Jubilatka urodziła troje dzieci (synów: Antoniego i Stanisława oraz córkę Wandę). Doczekała się również 5 wnuków, 1 wnuczki oraz 10 prawnuków.
Doskonale pamięta trudny okres II wojny światowej, kiedy to jej mąż został aresztowany i osadzony w obozie. Po powrocie z niewoli mąż Pani Seweryny podupadł na zdrowiu i to na jej barkach spoczął trud i ciężar prowadzenia gospodarstwa i opieki nad dziećmi.

Świętujemy piękny jubileusz wieku życia Pani Seweryny pełnego pięknych, ale i bolesnych chwil życia, które nie do końca było usłane różami. Z historii tej wyłania się obraz kobiety silnej, pracowitej, zdecydowanej i niezłomnej.
Wszelkie trudy i troski Pan Bóg wynagradza jej długim życiem w rodzinie, która szczególnie w ostatnim czasie, gdy Pani Seweryna nie jest już w pełni sprawna, otacza ją szczególną troską i opieką.
Mimo trudnych doświadczeń i problemów zdrowotnych Pani Seweryna do dziś zachowała pogodę ducha. Jest ciepłą i uśmiechniętą osobą. Zasłużyła sobie na szacunek i uznanie wielu osób.

Uroczystość upłynęła w ciepłej i rodzinnej atmosferze. W trakcie przyjęcia nie zabrakło urodzinowego tortu oraz życzeń 200 lat życia.
Podczas uroczystości jubilatka nie kryła wzruszenia i radości z odwiedzin i powinszowań, otrzymała również mnóstwo życzeń, kwiatów i prezentów.

Dziękując rodzinie za zaproszenie
życzymy jubilatce dużo zdrowia, pogody ducha, wielu powodów do radości
oraz spokoju w otoczeniu bliskich i życzliwych osób.