BIAŁA NIEDZIELA W GMINIE KOMARÓWKA PODL. 08.10.2017

9 października 2017


Po raz pierwszy i mamy nadzieję nie ostatni, mieszkańcy Gminy Komarówka Podlaska w dniu 8 października 2017 roku mieli okazję skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistycznych. W ramach akcji prozdrowotnej „Biała Niedziela” porad udzielali dermatolog, neurolog, okulista, kardiolog, ginekolog, ortopeda, laryngolog, pulmonolog i geriatra. Dodatkowo pacjenci mogli skorzystać z komputerowego badania wzroku, badania słuchu, spirometrii, badania poziomu cukru, badania EKG z opisem, pomiaru ciśnienia tętniczego oraz badaniu cytologii szyjki macicy. Wielu przebadanych pacjentów zostało skierowanych na dalsze leczenie do 1 Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie, gdzie zostaną otoczeni fachową opieką lekarską. Akcja „Biała Niedziela” została zorganizowana przez Wójta Gminy Komarówka Podlaska oraz Komendanta 1 Wojskowego Szpital Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.