Jubileusz Złotych Godów

14 maja 2010


Jubileusz Złotych Godów

Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy mieniące się swoistym blaskiem. Tak było również 9 maja 2010 r. w Komarówce Podlaskiej. Tego dnia Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 21 par małżeńskich:

1. HELENA I KAZIMIERZ BOBRUKOWIE – Wiski

2. JANINA I TEOFIL CHOMIUKOWIE – Derewiczna

3. ZOFIA I STANISŁAW CZOŁOWSCY – Przegaliny Duże

4. LEOKADIA I TADEUSZ DEMIANIUKOWIE – Przegaliny Duże

5. HELENA I WITALIS GASIUKOWIE – Przegaliny Duże

6. FRANCISZKA I JÓZEF HARASIMIUKOWIE – Derewiczna

7. CECYLIA I WIESŁAW HRYCIOWIE – Komembrody

8. BERNARDYNA I STANISŁAW ILCZUKOWIE – Komarowka Podlaska

9. JÓZEFA I JÓZEF JAROCIOWIE – Woroniec

10. FELICJA I JÓZEF KAŁDUNOWIE – Komarówka Podlaska, ul. Staszica

11. KAZIMIERA I TADEUSZ KAŁDUNOWIE – Komarówka Podlaska, ul. Staszica

12. DANIELA I STANISŁAW KRUPSCY – Przegaliny Duże

13. WANDA I JÓZEF KWIATKOWSCY – Kolembrody

14. ADELA I JAN ŁOBIŃSCY – Komarówka Podlaska, ul. Ks. Jana Rudnickiego

15. MARIANNA I WŁADYSŁAW ŁUĆKOWIE – Brzozowy Kąt

16. DANUTA I CZESŁAW PAWLUCZUKOWIE – Żulinki

17. MARIANNA I EDWARD RUDNICCY – Brzozowy Kąt

18. STEFANIDA I HENRYK SŁAWATYŃCOWIE – Kolembrody

19. MARIANNA I FRANCISZEK TUROWIE – Żelizna

20. GABRYJELA I JÓZEF USS VEL WĄSOWICZOWIE – Brzeziny

21. FRANCISZKA I STANISŁAW ZAJĄCOWIE – Kolembrody

Uroczyste obchody Jubileuszu Złotych Godów rozpoczęły się Mszą św. w intencji Jubilatów odprawioną przez Proboszcza księdza Dziekana Henryka Prządkę w kościele p.w. NSPJ w Komarówce Podlaskiej.
Dostojni jubilaci tak jak 50 lat temu stojąc przed ołtarzem ponowili przysięgę małżeńską. Następnie jubilaci wraz z rodzinami zostali zaproszeni do Szkoły Podstawowej w Komarówce Podlaskiej na część oficjalną uroczystości.
Uroczystość otworzył Pan Wójt Gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk złożyła jubilatom serdeczne życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu i serdecznej opieki osób najbliższych.
Po przemówieniu i gratulacjach rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez dzieci szkolne.
Uroczystej dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie dokonał Wójt Gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk. Wręczył również pamiątkowe dyplomy, kwiat i upominki. Przy wręczeniu medali towarzyszył Z-ca kierownika USC Dorota Maksumiuk -Mitońska.
Po czyści oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni na poczęstunek na którym nie mogło zabraknąć toastu wzniesionego lampką szampana, a z myślą o Jubilatach przygotowano także specjalny, okazały tort. Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze i trwało do późnych godzin popołudniowych.

Złotym Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdrowia i spokoju.