OTWARCIE DROGI POWIATOWEJ WISKI-WALINNA 04.11.2017

5 listopada 2017


W dniu 4 listopada 2017 we wsi Wiski odbyło się oficjalne otwarcie drogi powiatowej nr 1072L Wiski-Walinna. Przebudowa drogi wykonana została w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa na realizację przebudowy drogi została podpisana w dniu 30 czerwca 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego reprezentowanym przez:

1) Sławomira Sosnowskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego

2) Krzysztofa Grabczuka – Wicemarszałka Województwa Lubelskiego

a Powiatem Radzyńskim reprezentowanym przez:

1) Lucjana Kotwicę – Starostę Powiatu Radzyńskiego

2) Jana Gila – Wicestarostę Powiatu Radzyńskiego

Celem przebudowy drogi było skrócenie czasu przejazdu z miejscowości Wiski i Walinna do siedziby Gminy, obniżenie kosztów transportu użytkowników ruchu drogowego, a tym samym obniżenie kosztów działalności gospodarcze i podniesienie konkurencyjności regionu.

Całkowity koszt przebudowy drogi: 2 628 028, 55 zł

Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: 1 672 214,00 zł

Zakres rzeczowy inwestycji:

„ Roboty przygotowawcze

„ Roboty rozbiórkowe

„ Roboty ziemne

„ Roboty drogowe roboty instalacyjne

„ Wykonanie zjazdów i zatoki autobusowej

„ Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Modernizacja drogi powiatowej na odcinku Wiski – Walinna była możliwa dzięki dobrej współpracy pomiędzy samorządami Gminy Komarówka Podlaska, Powiatu Radzyńskiego oraz Województwa Lubelskiego