SPOTKANIE KULTUR

22 lipca 2017


W dniu 22 lipca 2017 r. gościliśmy studentów z Gruzji i Litwy w ramach wymiany międzynarodowej. Spotkanie odbyło się w GCK w Komarówce Podlaskiej.

Wójt Gminy Ireneusz Demianiuk powitał gości, przedstawił krótką informację na temat naszej Gminy oraz wręczył pamiątkowe upominki.

Zespoły śpiewacze z terenu Gminy: Malwy, Kwiaty Polne, Ziemianki i Przegalinianki zaprezentowały regionalne stroje i pieśni ludowe a zaproszeni goście poprzez taniec śpiew przybliżyli nam swoją kulturę.

Spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze.