Spotkanie opłatkowe w Kolembrodach

17 grudnia 2014


W dniu 17 grudnia 2014 r. o godzinie 13:00 w Remizie OSP w Kolembrodach odbyło się Spotkanie Opłatkowe. Na spotkanie zaproszeni zostali: Wójt Gminy Komarówka Podlaska Pan Ireneusz Demianiuk, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Joanna Krupska, Radni Gminy Pan Marian Jackun i Pan Andrzej Kowalczyk, Dyrektor GCK Pani Zofia Jakimowicz, Kierownik GOPS Pani Krystyma Wetoszka, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolembrodach Pani Danuta Mrózoraz Ks. Proboszcz Tadeusz Kot.
Wójt Gminy Pan Ireneusz Demianiuk powitała wszystkich mieszkańców wsi Kolembrody, którzy licznie przybyli na spotkanie opłatkowe. Podczas przemówienia Wójt Gminy złożył wszystkim mieszkańcom Kolembród najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych pełnych życzliwości Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie.
Ks. Proboszcz Tadeusz Kot odmówił wspólną modlitwą oraz pobłogosławił przygotowany przez organizatorów potrawy.
Tegoroczne spotkanie opłatkowe uświetniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kolembrodach, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kolembrodach oraz zespołu śpiewaczego „Kwiaty Polne”. Dzieci oraz Uczestnicy WTZ przedstawili „Jasełka” wnosząc do serc wszystkich zebranych dużo świątecznej radości.
Następnie wszyscy przełamali się opłatkiem, składając sobie nawzajem najlepsze życzenia.
Na stołach nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych oraz wspaniałej atmosfery i wzajemnej życzliwości.