Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP

29 kwietnia 2016


W dniu 28.04.2016 o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Kultury w Komarówce Podlaskiej odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Komarówce Podlaskiej. Podczas zjazdu dokonano podsumowania działalności ZOSP RP w latach 2011-2015 oraz wybrano nowe władze Związku:

 1. Prezes – Ireneusz Demianiuk
 2. Wiceprezes – Marek Mitoński
 3. Wiceprezes – Rafał Grabiński
 4. Komendant Gminny – Adrian Maksymiuk
 5. Sekretarz – Małgorzata Prokopiuk
 6. Skarbnik – Janusz Wołodko
 7. Członek Prezydium – Krzysztof Sienkiewicz
 8. Członek Zarządu – Grzegorz Zalewski
 9. Członek Zarządu – Grzegorz Siłuch
 10. Członek Zarządu – Zygmunt Bobruk
 11. Członek Zarządu – Włodzimierz Filipiuk
 12. Członek Zarządu – Tomasz Zając
 13. Członek Zarządu – Andrzej Oniszczuk
 14. Członek Zarządu – Andrzej Lubczuk
 15. Członek Zarządu- Jerzy Szczęśniak
 16. Członek Zarządu – Ryszard Zając
 17. Członek Zarządu – Marian Abramowicz

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący – Józef Oleszczuk
 2. Sekretarz – Andrzej Kowalczuk
 3. Członek – Stanisław Dubikowski

Ponadto wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego, którymi zostali:

 1. Ireneusz Demianiuk
 2. Włodzimierz Filipiuk
 3. Janusz Wołodko
 4. Andrzej Kowalczuk
 5. Adrian Maksymiuk

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego zostali:

 1. Ireneusz Demianiuk
 2. Janusz Wołodko
 3. Adrian Maksymiuk

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy:)