Gmina Komarówka Podlaska informuje o realizacji projektu pn. „Budowa Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej”

20 lutego 2024

Zadanie  jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

 

Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Programu Inwestycji Strategicznych

Nr Edycja8/2023/8020/PolskiLad

 

Dofinansowanie: 5 780 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 6 800 000,00 zł

 

W ramach zadania planuje się budowę przedszkola samorządowego w Komarówce Podlaskiej, w tym wykonanie dokumentacji technicznej, obsługa geodezyjna inwestycji oraz prace budowlane i wykończeniowe budynku przedszkola wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

 

Data zawarcia umowy: 11.10.2023 r.

Urząd Gminy Komarówka Podlaska

Adres ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska
Telefon 83 35 35 004
E-mail Sekretariat:
komarowka@home.pl
Wpłaty Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim oddział Komarówka Podlaska
80 8046 1070 2003 0450 1859 0001
Nabywca Gmina Komarówka Podlaska Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381850234 REGON: 030237575
Odbiorca Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej Ul. Krótka 7 21-311 Komarówka Podlaska NIP: 5381553565 REGON: 000545811
Poprawny CSS!